Δημόσιος Κατάλογος Περιοδικών Εκδόσεων - OPAC
Καλώς Ήλθατε στον Δημόσιο Κατάλογο - OPAC Περιοδικών Εκδόσεων της Ε.Β.Ε.
Στην ιστοσελιδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες και τεύχη περιοδικών εκδόσεων οι οποίες διατηρούνται στα αρχεία της Ε.Β.Ε.

Ο ηλεκτρονικός αυτός κατάλογος των περιοδικών προσφέρει την δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού των τευχών των περιοδικών και των εφημερίδων τα οποία κατατίθενται στην ΕΒΕ σύμφωνα με την κατά Νόμο προσφορά καθώς και συνδρομών περιοδικών εκδόσεων και εφημερίδων της ΕΒΕ.

Περιέχονται οι εγγραφές των βιβλιογραφικών δεδομένων του παραπάνω υλικού της ΕΒΕ ενώ παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα ποικίλων μορφών αναζήτησης του υλικού, μέσω πολλαπλών και διαφόρων ευρετηρίων που περιλαμβάνονται σε αυτά.
© 2014 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος